Alles en Niets

"Is dit nu alles?" Vraagt menigeen zich af, nadat hij of zij zich een plaatsje in de samenleving heeft veroverd. Wanneer we onze materiële behoeften zeker gesteld hebben, en we ons veilig achten in onze lichamelijke (materiële) existentie, dan is het niet meer dan normaal dat we ons afvragen of er misschien méér is tussen hemel en aarde dan ons persoonlijke hachje zeker te stellen en voor ons natje en droogje te zorgen.
'Nou' niemand weet het zeker, er zijn veel theorieën, ervaringen van mensen en spirituele geschriften die laten door schemeren dat er meer is tussen hemel en aarde. Er bestaat zo iets als de bron van alles (hemel en aarde). Hemel en aarde komen ergens vandaan. Ze zijn gemaakt van een zeker materie, respectievelijk van fijnstoffelijk en grofstoffelijk materiaal. Waar komen die vandaan? Van de Big Bang, zeggen de natuurkundigen. Oké, maar waar komt die Big Bang dan vandaan? Je mag zeker weten dat er een hoop energie voor nodig is om zo´n gigantische explosie teweeg te brengen! Uit die vloedgolf van energie kwam vervolgens een gigantische hoeveelheid materie te voorschijn. Dank zij Albert Einstein weten we dat energie niets anders is dan samengebalde energie. Mooi dat we dat nu allemaal weten, maar de hamvraag is nog steeds: waar komt al die energie vandaan?
 
Het Nulpuntveld
De moderne natuurkunde is op weg hier een antwoord op te vinden. Men spreekt tegenwoordig van het Nulpuntveld, dat ten grondslag ligt aan alle soorten van energie en alle vormen van materie. Aangezien dit veld volkomen abstract is, doordringt het alle energie en alle materie. We kunnen dus stellen dat er in het universum drie dingen aanwezig zijn: materie, energie en de bron van de energie (de 1 in 3 en de 3 in 1): 'het Nulpuntveld of Akasha veld genoemd'. De Big Bang komt dus voort uit dit abstracte veld! Dit veld is dus de uiteindelijke bron van Hemel en Aarde. Dit veld wordt door de Kabbalah geschreven als Licht (het niets maar ook weer alles). Dit veld moet dus het natuurkundige equivalent zijn van wat religies met God bedoelen, Moskeeën met Allah, tempels met Shiva, Pagodes met Tao! Wijze natuurkundigen zijn er zich ook van bewust dat dit Nulpuntveld een veld van bewustzijn is. Aangezien het de schepping vanuit zichzelf schept, kunnen we er zeker van zijn dat het veld uiterst intelligent en creatief is! Alleen al vanwege het hebben van kwaliteiten als creativiteit en intelligentie kunnen we afleiden dat het een veld van bewustzijn moet zijn. Ook uit het feit dat het met zichzelf in wisselwerking staat kunnen we concluderen dat het bewustzijn is. Niets anders in het heelal is immers interactief met zichzelf! Bewustzijn is per definitie datgene dat zich zelf kent, met zichzelf in wisselwerking staat, en uit zichzelf creatief is! De geestenswetenschap zegt daarover: de Ziel is alles wat bewustzijn is!

De vraag “Is dit nu alles” moet dus met een duidelijk “Nee” worden beantwoord. Wanneer we het relatieve, veranderlijke bestaan enigszins hebben leren kennen, rest ons nog kennis te maken met de bron van het veranderlijke bestaan. De veranderlijke wereld der verschijnselen is nog niet “al-les”; het levert nog geen “Les van het Al” op. Het “Al” is meer dan alleen maar de zichtbare wereld. Even belangrijk als de zichtbare, materiële wereld lijkt me de onzichtbare wereld. Zoals gezegd wordt “Het wezenlijke is voor de ogen verborgen”. En zolang we “het wezenlijke” niet grondig hebben leren kennen, kunnen we ons nooit thuis voelen in de wereld der veranderlijkheid. Thuis voelen betekend dat je op je gemak bent. Thuis voelen betekent dat je vredig bent van binnen en dat je je volledig kunt ontspannen. Zoals u weet verkeert de mensheid nog niet in deze comfortabele toestand. Alom heerst er een tekort aan vrede, veiligheid en geborgenheid.

Maar deze korte analyse geeft een hint naar waar de schoen wringt; zij laat zien wat er tot nu toe ontbroken heeft aan de mensheid. Zolang de mensheid geen duidelijk inzicht heeft in, en ervaring heeft van wat het wezenlijke in het leven kan worden genoemd, zo lang zal wereldvrede, wereldwijsheid en wereldliefde een abstract ideaal moeten blijven. Zolang de mensheid geen heldere ervaring heeft van de bron van hemel en aarde, van het wezenlijke in het leven, van wat werkelijk essentieel is in het leven, zal de mensheid gevangen blijven in onzekerheid en verwarring. Laten we dus eens gaan kijken of we iets meer te weten kunnen komen van de oorzaak, de bron van het universum, de bron van hemel en aarde!
 
De Drie Aggregatie Toestanden van Bewustzijn
Het kenmerkende voor de bron van de schepping - noem het maar even het Veld - is dat het onzichtbaar is. Het is zonder vorm, de bron van alle vormen. Het is volkomen abstract, de bron van al het concrete, Zoals de Egyptische mysterie scholen leerden: het niets draagt het al in zich. Materieel gezien is het niets, spiritueel gezien is het alles! Vanuit het standpunt van bewustzijn – het standpunt van de eeuwige en universele waarheid - is het inderdaad alles, aangezien het Veld de niet-materiële substantie is van alle energie en van alle materie! Energie en materie kunnen dus als twee aggregatietoestanden van het veld van het Bewuste Zijn worden beschouwd! Hetzelfde niet-materiële, alomtegenwoordige Bewuste Zijn, verschijnt op bepaalde plaatsen als energie en op andere plaatsen als materie. Het is net als bij de aggregatietoestanden van water. Basaal gezien is het water, maar hier en daar verschijnt het als sneeuw, op andere plaatsen verschijnt het als ijs. Wanneer we het ijs en de sneeuw kennen, maar niet weten wat water is, dan krijgen we nooit een juist beeld van wat sneeuw en ijs in wezen zijn!
Wanneer we wel allerlei gouden sieraden kennen, maar niet weten wat goud als zodanig is, kunnen we nooit begrijpen wat die sieraden in wezen zijn, waar ze vandaan komen, en hoe ze ontstaan zijn. Zo is het met de mensheid gesteld. We ervaren wel een oneindige stroom van veranderlijke verschijnselen, maar de meeste mensen hebben geen helder inzicht in waar die verschijnselen überhaupt vandaan komen en wat ze in wezen zijn. Als we dagelijks met de wereld omgaan, zonder te weten wat zij in wezen is, dan kunnen we ons nooit op ons gemak voelen. Het leven blijft dan een groot raadsel. En dat is dan nog positief uitgedrukt. Voor talloze mensen is het een soort ondoorzichtig doolhof, waarvan men de uitgang niet kent. De waaktoestand waarin de mensheid verkeert, is even mysterieus als een droom, die bovendien voor al te veel mensen aanvoelt als een (dag en) nacht merrie! Hij die het zelf kent overwint het lijden.

Nu blijft de vraag: hoe is de materie ontstaan? De Antroposofie als ook de Kabbalah geven daar een omschrijving van. Eens was het 'al' de volmaakte eenheid (God genoemd). Doordat het Vat (kabbalistisch voor Verlangen) als maar werd overladen met Liefde en Licht en zelf geen moeite hoefde te doen of zich ergens voor in te spannen, kreeg het Vat opgegeven moment wroeging, Het verlangen om te ontvangen wilde zelfstandig en op eigen kracht en inzicht de Liefde en Licht ontvangen uit de bron, (Licht staat met een hoofdletter, Kabbalistisch voor verlichte energie, dus geen licht, wat vanuit de Zon straalt!) Op dat moment is de volmaakte eenheid uit elkaar gevallen in twee delen namelijk het universele alles omvattende Liefde en Licht energie, en het verlangen om te ontvangen is in de vorm van materie, (de oorsprong van de polariteit). Dit noemen de wetenschappers 'de oerknal'. Heel de materie dus niet alleen wij mensen maar ook de aarde zelf , planeten en alles wat als materie verschenen is draagt bewustzijn in zich en dient nu zelfstandig op eigen kracht opzoek te gaan naar het alles omvattende Liefde en Licht uit de bron.
Alle religies hebben het over God en de Duivel / Satan. God = Liefde en Licht het Nulpuntveld, Akasha veld of het Collectiefbewustzijnsveld genoemd en de Duivel of Satan genoemd = alles wat in de vorm van materie (verdichte energie) ontstaan is. De hele schepping is maar op een ding gericht en dat is de vereniging van deze twee uit het 'Al' ontsprongen polariteiten.