Betekenis van Astrologie

Een beetje sterrenkunde
Astrologie probeert middels een model de goddelijke blauwdruk duidelijk te maken voor ieder individu en zijn of haar levenslessen, en daarmee probeert de zin van het leven duidelijk te maken. Astrologie komt van het woord Astro wat Ster betekend en Logos wat Leren, dus 'de leer der sterren', of zo als men zegt 'sterrenkunde'.
Het astrologisch model maakt duidelijk waar zich de sterren zich bevinden op het moment van ieders geboorte. Deze positie leggen we vast in een kaart met de aarde als middelpunt omdat wij ons daar bevinden. Deze positie van de sterren geeft ons basis informatie over ieders gave, talenten, vaardigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van het individu. Het astrologisch model helpt de mens het leven beter te verstaan en zichzelf, en wat is ieders meegebracht weten, verleden, heden en toekomst.

In de oude tijd gold Astrologie als de belangrijkste wetenschap, ieder staatsman of koning had een astroloog / astronoom aan zijn zijde Astrologie was er voor de Astronomie. Omdat de mensen veel naar de sterrenhemel keken en zich gingen verdiepen in het verband tussen veranderingen aan het hemelgewelf en het gedrag (van de mens) op de aarde. Astrologie en Astronomie was destijds een bekwaamheid, de astronoom had ook kennis van de astrologie en omgekeerd! Destijds was er geen verschil tussen astro-nomie = sterren-tellen en astro-logie = sterren-kunde. Doordat de mens het verstandelijke denken steeds meer aandacht heeft geschonken is de psychologische samenhang steeds meer naar de achtergrond verdwenen en heden te dage is men zover afgedwaald dat bijna iedereen het heel raar vind dat hemellichamen invloed kunnen hebben op de mens. Astrologie is een wetenschap die men ervaart door het observeren, het houd de bewegingen van de planeten aan de hemel en de situatie op aarde in de gaten. Zij ziet de ontwikkeling van de mensheid of het individu niet los van wat er in de kosmos gebeurd. Zoals Hermes Trismegistus zij: 'zo boven, zo beneden, zo buiten, zo binnen'

Elke keer als er een (nieuwe) planeet aan de hemel werd gezien of een aspect met een andere planeet aangaat doet zich tegelijkertijd een (veranderde) situatie op de aarde voor. Deze veranderingen werden al 7000 jaar geleden door de mensen waargenomen. De planeten hebben geen fysieke invloed op de aarde (denk aan de aantrekkingskracht van de maan), de invloed vind meer plaats op fijn stoffelijke aard. Wij allen (mens, dier, plant, materie) zijn verbonden met het heel-al, (het collectief bewustzijnsveld). De kosmos met de bewegende planeten werkt als een klok, die ons de mogelijkheid geeft de actuele samenwerking te kunnen aflezen.

De Horoscoop (het trillingsmoment)
Het woord Horoscoop betekent Horos wat uur betekend en Scoop wat kijken betekend, dus: 'horoscoop' is 'uurkijken'. De Astrologie kijkt naar de kwaliteit van een bepaalde tijd, hoe op dat moment de trillingen een samenspel onderling aangaan. De geboorte horoscoop is een moment waarop de trilling wordt vastgezet in een model dit laat ons de goddelijke blauwdruk van een ieders persoon zien. Dit zijn de grondbeginselen van ieders persoonlijkheid, hierin zijn de omstandigheden waar in we terecht komen als thema’s en leeropgaven vastgelegd, en de unieke kwaliteit van een ieder. Het moment van de horoscoop afname wordt gezien als het moment dat het lichaam los komt van de moeder, en de baby de eerste adem teug neemt. Op dat moment neemt het wezen de levenslucht in en staat men in verbinding met het ’heel-al’

Als we nu antroposofische kijken naar het moment van de horoscoop afname, klopt deze dan wel?
Nu rijst de vraag natuurlijk, zijn de aspecten tijdens de ontwikkeling van het lichaam de eerste drie maanden direct na de conceptie niet van groot belang? In deze drie maanden wordt het hele lichaam gevormd en is alles in zijn grondbeginselen vastgelegd.
Voorbeeld: als we nu een zaadje bekijken dat gezaaid wordt, zal zich eerst vullen met water maar ook met geestelijke kosmische energie, de maan energie speelt hierbij een cruciale rol! Vanuit de impulsen van Saturnus, Jupiter en Mars zal zich een kiem vormen, dat een verbinding maakt met de aarde (wortel-beginsel) De energieën van Saturnus, Jupiter en Mars zijn werkzaam vanuit de aarde op alle delen die zich onder de grond bevinden. De eicel zal zich direct na de bevruchting (embryo) verbinden met de baarmoeder (het zelfde als het zaadje in de bodem) Zodra de wortel is gevormd komen de eerste twee blaadjes tevoorschijn, (nu treed ook meteen de dualiteit op), boven de grond zijn de krachten van Venus, Mercurius en de Maan werkzaam. die voor de vegetatieve en generatieve fase verantwoordelijk zijn. Nu is de basis gelegd voor de verder groei (vanuit de mens gezien: bij 3 manden zwangerschap) tijdens de ontwikkeling van het embryo tot aan de 13e week zijn de planeet energieën actief op de ontwikkeling van het lichaam.

De afname van een horoscoop is heel individueel, de geboorte plaats, datum en tijd zijn belangrijk, elk aspect van de planeten staat tot een andere hoek 60
° (sextiel), 90° (vierkand), 120° (driehoek), 180° (oppositie) naarmate een aspect zich begint te naderen (bv. 86° bij vierkant) begint het aspect eerst geestelijk in te werken op ons dan komt het hoogtepunt (90°) in deze periode manifesteert het geestelijke zich in de fysieke wereld, dan komt de afronding (tot 94°) en wordt de fysieke verandering afgerond en heeft een duidelijke verandering ion de omstrandigheid achtergelaten. De geboortetijd van iemand wordt in de astrologie teruggerekend naar de GMT (Greenwich Mean Time) dit is de officiële tijd!
Een horoscoop kan voor alles en ieder moment berekend worden. Dit kan voor mensen zijn, maar ook de start van een onderneming of het aangaan van andere belangrijke verbinding. Niet alleen het dierenriemteken zegt iets over de persoon ook de Ascendant (het teken aan de oostelijke horizon tijdens de geboorte) zegt iets over de persoon en natuurlijk alle planeten die in een van de twaalf dierenriem tekens staan en het huis waar de planeet op dat moment in staat. en al deze tekens staan onderling in verbinding en staan ook weer voor een bepaald element (Water, Aarde, Lucht en Vuur). Al deze onderlinge verbindingen geeft een horoscoop 'de goddelijke blauwdruk'.

Kenmerken behorend bij elk element
We gebruiken in de astrologie vier elementen Water, Aarde, Lucht, Vuur. Maar er is ook nog en 5e element namelijk Ether.
Ieder mens wordt geboren met een eigen unieke combinatie van de vijf elementen, binnen de westerse astrologie gebruiken we er maar 4, voor het functioneren op deze aarde is dit voldoende. In de Ayurveda worden de drie bio-energetische krachten genoemd Vata, Pitta, Kapha, (Vata: Lucht/Ether, Pitta: Vuur en Kapha: Aarde/Water element). Bij sommige kan het echter voorkomen dat een van de elementen is onderbezet. Dit komt echter zelden voor daar we binnen de astrologie ook kijken naar de huizen, ook de huizen (levensomstandigheden) bezitten een eigen planeet heerser met het daarbij behorende element.

In de horoscoop zien we de elementen uitgedrukt als percentages. Naast het sterrenbeelt, ascendant, element of kruis, is een stellium (een plaats waar meerdere planeten bij elkaar staan) of trigger-aspect (aspect binnen 1
°) in een bepaald teken of huis kan zijn stempel drukken op de persoon. Zo hoeft iemand met bijvoorbeeld sterenbeeld Vissen en Ascendant Kreeft niet perce een sterk waterelement uit te dragen. Als deze persoon in kwestie bijvoorbeeld een stellium of triggeraspect van belangrijke planeten in een vuurteken heeft staan en daarbij licht het er ook nog aan of dit aspect er uit kan zo als dit in de astrologie genoemd wordt, (bijvoorbeeld door een aspect met de Ascedant, 1e huis, heerser van de horoscoop of de zon) dan bezit deze persoon opeens een heel ander karakter, met bijbehorende kenmerken. Zo komt het veel voor dat mensen zich niet herkennen in een bepaald sterrenbeeld of element, nog maar te zwijgen van de werkelijke astronomische stand van de 13 sterrenbeelden!

Een korte beschrijving van de kenmerken van de betreffende elementen
Element Aarde
Daden en daadkracht - Gebeurtenissen - Concreet ervaren - Genieten - Kunstenaar – Betrouwbaarheid -Traagheid - Koppig - Doorzettingsvermogen - Stoffelijkheid - Esthetiek - Materieel - Praktisch - Aards.
Element Water
Gevoel - Verlangen - Weten door voelen - Emotie - Ziel - Onbewust - Onderbewust - Verborgen - Overmatig - Geloof - Verdriet - Geluk.
Element Lucht
Gedachten - Theorieën - Wetenschap - Kennis - Intellect - Plannen - Voorstellen, ideeën - Gesprek - Discussie - Handelsmens - Vluchtig - Oppervlakkig.
Element Vuur
Hartstocht - Liefde - Begeren - Vervoering - Impulsen - Bedoeling - Geest  - Hoop - Wil - Enthousiasme - Levenslust - Moed en durf.

Element Ether
New-age, hoger trilling, hormonen, verandering, transformatie, hoger bewustzijnsniveau,

Een overzicht van dierenriemtekens, planeten en hun archetypen
TekenPlaneetHuisArchetype
RamMars1. jou persoonlijkheidmanager, pionier, organisator, ondernemingslustig, moedig, zelfvertrouwen, kracht
StierVenus2. talenten en stabiliteitliefde, natuur, schoonheid, gemak, zekerheid, stabiliteit, trouw
TweelingenMercurius3. korte contacten, lagere schoolcommunicatie, spraak, vrolijk, veelzijdigheid, omgeving, lagere school
KreeftMaan4. huis en gezingevoel, ziel, geborgenheid, familie, huis, vertrouwen, romantisch, gevoelig, invoelingsvermogen
LeeuwZon5. creativiteit, persoonlijkheid en creativiteitcreativiteit, uitstraling, optimistisch, levensvreugde, kinderen, op de voorgrond, leider
MaagdMercurius / Cheiron6. dagelijkswerk en gezondheidgezondheid, netheid, heling, objectief, ijverig, secuur, natuur
WeegschaalVenus7. één op één contacten, relatieharmonie, vrienden, schoonheid, liefde, balans tussen yin en yang, kunst, vredestichter
SchorpioenPluto8. dood, beëindiging, transformatie en nieuw begintransformatie, macht, kracht, intens, verantwoordelijkheid, diepgang, dood en wederopstanding
Slangendragermogelijke nieuw te ontdekken planeet?huis 13??staat voor de grote transformatie. Het oude achter ons laten, nieuw begin, spirituele verlichting. 'the new-age'
BoogschutterJupiter9. religie,rijzen, cultuur, hoger onderwijswaarheid, geloof, religie, rijzen, cultuur, optimistisch, avontuur, hogere scholing
SteenbokSaturnus10. ambitie en maadschappelijke thema'sberoep, ambitie, roeping, duidelijkheid, volharding, wijs, geduld, leider, zelfstandig
WatermanUranus11. geroepsbewustzijnvooruitgang, modern, vrijheid, gelijkheid en broederschap, tolerant, visionair, geniaal, origineel, groepen gelijkgestemden, kosmos, intuïtie
VissenNeptunis12. kunst, spiritualiteit en bedrogintuïtie, spiritualiteit, cultuur, kunst, bovennatuurlijke, muziek, heling, verbonden met het heel-al, meevoelend


Sterrenbeelden en hun lichamelijke eigenschappen
Zoals eerde uitgelegd is elk dierenriemteken uit de astrologie verbonden met de geest en de vorming van het menselijk lichaam.
SterrenbeeldAnatomieFysiologiePsychologisch
Ramhoofd, hersenen, ogen, orenin gang zetten, verbrandenassertiviteit, agressiviteit, de wil
Stierkeel, hals, amandelen, neusconsumptie, en opname van bouwstoffenmaterialisatie, vasthouden, en zekerheid in vaste vorm
Tweelingenlongen, armen, handen, handen, vingers, schouder (dualiteit)ademhaling, distributie en bewegingcontacten, uitwisseling van informatie
Kreeftborstkast baarmoeder, borsten, buikbescherming, voeding, vruchtbaarheidzorgzaam zijn, emoties
Leeuwhart, rug, ruggengraatwarmte-uitstraling, levenzelfexpressie, creativiteit
Maagdspijsverteringsstelsel, darmen, maag, milt, lever, gal, spijsvertering, reinigingzuivering van gedachten, kritiek, perfectionisme op aards vlak
Weegschaalnieren, lendenregulatiebinding, overleg, overeenstemming, in / uit balans rake
Schorpioengeslachtsorganen, uitscheidingsorganen, blaas, endeldarmomzetten, uitscheiden, en voortplantenconfrontatie met de oppositie, macht / onmacht, dominantie
SlangendragerAlle klieren, (Pijnappelklier, Epifyse, Hypofyse)hormonen huishouding, meridianen, doorstroming van energieboven de materiële geneugten
uitstijgen, het stoffelijke loslaten en doorgroeien naar verlichting
Boogschutterdijbenen, heupgroeienhorizonverbreding
Steenbokknieën, skelet, botten, tanden, huidskeletvorming, afgrenzenverdedigingsmechanisme, organisatie, afschermen, angst voor afwijzing
Watermanenkels, onderbenenbloedcirculatie en stuwingindividualisering
Vissenvoetenoplossen, afzwakking van verhardingoplossing, eenwording, immateriële wereld, spiritualiteit opoffering