Het ontstaan van de Sterrenbeelden

Waar komt de betekenis van de sterrenbeelden vandaan, wat maakt hun karakter? en waarom hebben sterrenbeelden de vorm die ze hebben, daar ze meestal niet lijken op de dieren waarvoor we ze aanmerken? Hierop zijn verschillende (moderne) theorieën maar ook informatie uit de geestenswetenschap voorhanden. Laat ons beginnen met wat de moderne wetenschap hierover te zeggen heeft.

Het ontstaan van de dierenriem
We kennen vele soorten sterrenbeelden, niet alleen de ons bekende ut de dierenriem naar ook andere als: Grote Beer, Kleine Beer, Slang, Orion, Walvis, Draak. Maar waar komt de vorm precies vandaan?
Kai Helge Wirth heeft hier onderzoek naar gedaan en komt tot een verbluffende ontdekking.
Sterrenbeelden zoals wij deze nu kennen zijn niets anders dan geografische kaarten gebaseerd op de sterrenpatronen aan het hemelgewelf. Bijvoorbeeld het sterrenbeeld Grote Beer bevind zich aan de Noordkant boven de landen Noorwegen. Zweden, Finland en Rusland. Uit de naam Athos Grieks voor Beer heeft zich later de naam Arctis  ontwikkeld. De lijnen van de Grote Beer volgen precies de kustlijnen van deze vierlanden van het noorden en de daarbij behorende Noorse Zee en de Barentszzee. Het sterrenbeelden Corona (Noorderkroon) en Bootes (Ossenhoeder) zijn de sterrenkaarten van Ierland en Engeland. Zij geven zeer gedetineerd en kustlijnen weer van deze twee eilanden.
Slangendrager is het grootste sterrenbeeld dat naar zeggen van Kai Helge Wirth de vroegere zeevaarders holp de Atlantische Oceaan over te steken. Dit sterrenbeeld is zo opgetekend dat het precies de zeestromingen weergeeft. Dit sterrenbeeld loopt van de kusten Afrika tot en met de Bermuda. Westelijk van de Slangendrager bevind zich Boogschutter. Boogschutter geeft een gedetailleerde weergave van de Caribische zee. Steenbok markeert de golf van Mexico tot aan Florida.
Maagd markeren de kustlijnen rond de Middellandse zee en Leeuw de kustlijnen van de Zwarte zee.
 
Sterrenbeelden waren een van de eerste kaarten om zich op zee te kunnen oriënteren. Doordat ze de kustlijnen van vele regio’s en landen weergeven maakt dit het navigeren gemakkelijker, hierdoor was er contact mogelijk tussen de afzonderlijk gelegen werelddelen.


Voor meer informatie over de herkomst va de sterrenbeelden zie volgende Link:
- Der Ursprung der Sternbilder - Teil 1
- Der Ursprung der Sternbilder - Teil 2

Wat zegt de geestenswetenschap over de betekenis van de Sterrenbeelden
De geesteswetenschap zegt het volgende: Zie de bol van de oude Zon (de voorloper van de aarde).
Vanuit de oude aarde worden naar alle kanten Aarts Engelen de ruimte in gestuurd. Het wezen van de aartsengelen verbreid zich geestelijk door het universum. Bij dit zich uitbreiden werden de aartsengelen geholpen door wezens die hun vanuit het universum tegemoet kwamen. Deze wezens die de aartsengelen vanuit de geestelijke ruimte tegemoet kwamen, noemen we Cherubijnen. Dit zijn zeer verheven wezens. zie tabblad: het ontstaan van planeten
Deze grote universele helpers lieten zich zien als een heel bepaalde etherische gedaante. Deze Cherubijnen worden in alle culturen afgebeeld als gevleugelde wezens. De gevleugelde Stier, Leeuw, adelaar (later schorpioen) en de gevleugelde mens. Zie tekening hoe men zich dit moet voorstellen.De Cherubijnen naderden ons vanuit vier richtingen in de vorm van wezens die op dieren lijken, in deze vorm zijn ze ons bekent geworden. De eerste ingewijden uit de na-Atlantische tijd hebben daarom deze wezens ook hierdoor hun naam gegeven. Daarmee ontstaat de eerste laag van het dierenrijk (zodiak). Daarom noemden de oude ingewijden het de dierenriem.
Naast de Cherubijnen bevinden zich nog helpers van de ‘Grote Cherubijnen’ de overige acht dierenriemtekens, namelijk: Ram, Tweelingen, Kreeft, Maagd, Weegschaal, Boogschutter, Steenbok en Vissen. In het begin zijn zo dus de 12 dierenriemtekens ontstaan.

Er bestaan veel soorten sterrenbeelden maar doordat deze 12 sterrenbeelden zich bevinden in de zodiak van waaruit de Cherubijnen samen met de Aarts Engelen hun energieën naar de Aarde toezenden zijn deze sterrenbeelden de vertegenwoordigers geworden van de bekende karaktereigenschappen.

Slangendrager ontbreekt in dit rijtje dat heeft een duidelijke rede, namelijk: Slangendrager is het ''13e'' sterrenteken dat als eerder genoemd in het tabblad: Manipulatie van kalender en tijd.  De volgende fase der evolutie inluid! Slangendrager is altijd onbemind gebleven maar nu zijn we aan een moment beland sinds (21-12-2012) dat de mensheid naar een nieuw bewustzijn opstijgt. Dit gaat als eerste gepaard met veel turbulentie, daar Slangendrager zich tussen Schorpioen en Boogschutter bevind is deze turbulentie duidelijk verklaarbaar (Schorpioen: afsluiten - dood - transformatie - wedergeboorte    en    Boogschutter: Nieuwe visie en religie) Slangendrager tilt de ontwikkeling van de Aarde en haar bewoners op naar een nieuw fase in de ontwikkeling.

In het verleden hebben er enkele veranderingen in namen plaatsgevonden. Gewoonlijk begint de rij met Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw en dan volgt Maagd, Weegschaal. De Adelaar heeft door een latere wijziging genoegen moeten nemen met Schorpioen. Dan komen Boogschutter en Steenbok. De Mens heet om reden Watermens / Waterman, en als laatste volgt Vissen.
Wat we tegenwoordig zo materieel als dierenriem aanduiden is helemaal terug te voeren op de Cherubijnen die uit kosmische sferen in het universum hun invloed uitoefende via de Aartsengelen naar de Aarde (in ontwikkeling). Deze vier grote Cherubijnen met hun (hulp) Cherubijnen hebben de evolutie op de Aarde (van de oude Saturnus aarde (1e aarde fase)  tot de huidige Aarde (4e fase) zo gevormd zoals deze nu is. Deze Cherubijnen zijn de hoeders van de evolutie, zij begeleiden en sturen bij waar dat nodig is. Zo volgt de evolutie en daarmee de mens een bepaalde weg naar de uiteindelijke Vulkanus aarde (7e fase) en daarmee de laatste / hoogste graad der evolutie