Holistisch

Als je vanuit een holistische visie werkt, betekent dat niets minder dan dat je naar het allesomvattende kijkt. Holistisch stamt af van het Griekse ‘Holos’, wat staat voor ‘geheel’. Een holistische visie gaat uit van het principe dat alles met elkaar is verbonden. Alles om je heen, alles in jezelf, is energie en energie verbindt. Het geheel is een systeem, en in een systeem is alles met elkaar verbonden.
 
Een holistische visie
Holisme is een visie vanuit het besef dat alles onderdeel is van een groot geheel, waarin alles met elkaar is verbonden. Een holistische visie staat dus voor het zien van samenhang. Mensen zijn getraind in het hebben. Hebben van materiële zaken, van succes, van waardering. Dit heeft niets te maken met welzijn, maar alles met welvaart. Welzijn blijkt steeds belangrijker te worden dan welvaart.

Holistische visie voor eenheid
Je kunt nog zoveel materiële zaken en succes bezitten, dat alles betekent nog niet je mentaal, emotioneel en fysiek gezond bent. Wel-zijn dus.
Als mens kun je er voor kiezen om bewust te worden van jezelf en van alles om je heen. Je leven te leven in harmonie met je eigen essentie en met anderen. De eenheid die wordt gevormd door lichaam, geest en ziel zijn de basis voor deze bewustzijnsontwikkeling in jezelf.


Holistische visie als uitgangspunt
Om als mens authentiek te zijn, is een holistische visie het uitgangspunt. Bewustwording en transformatie van fysieke, mentale, emotionele, spirituele en energetische blokkades is de basis van het heel en authentiek worden. Terugkomen bij jezelf! Een bewustzijnsontwikkeling is een prachtig proces, want je leert stap voor stap al het overbodige in jezelf los te laten.Leven zoals je diepste wens is, is het doel van dit proces. Dat bereik je onder andere met een holistische visie op je manier van leven. In ieder mens schuilt een diep verlangen naar liefde, verbinding en eenheid. Met een opleiding of begeleiding van een spiritueel coach met een holistische visie leer je je innerlijke bron te ontdekken. Je zult voelen en ervaren waar je creativiteit zit en je inspiratiebron. Je kunt leren om deze gaven in te zetten voor een liefdevolle en bewuste bijdrage aan het leven.

New Age beweging duidt holistische visie aan
De holistische visie wordt meer en meer als belangrijk ervaren. De stroming wordt ook wel aangeduid als de new age beweging, de nieuwe tijd dus! Verbinding en leven vanuit een gevoel van eenheid, in plaats van afgescheidenheid en ratio staan hierin centraal. Inmiddels is de new age beweging uitgegroeid tot een op grote schaal geaccepteerde stroming.