Loslaten & Verandering

Waarom hebben wij mensen zoveel moeite met loslaten? Denk aan loslaten van gedachten, werk, vrienden, kennissen, relatie, noem het maar op. Als we kind zijn, tot ongeveer een leeftijd van 30 jaar zijn we nog een heel stuk flexibeler in het loslaten en verandering. Je bent er mee opgegroeid.
Als kind sta je nog veel meer in het hier en nu en doe je sommige dingen gewoon, men komt in de crèche en je leert al meer begeleiders kennen die komen en gaan, in de basisschool worden deze contacten die komen en gaan al een stuk meer en zeker op het voortgezet onderwijs worden deze veranderende omstandigheden van uur tot uur, dag tot dag groter. Je gaat voor een baas werken, je gaat uit huis, misschien samenwonen, kinderen e.z.v. Totdat je opgegeven moment op een punt komt dat er routine optreed en er zich nog maar weinig veranderingen voordoen.
Dat is het punt waarop we verstarren en loslaten als moeilijk gaan ervaren.
 
Maar wil zich iets nieuws in het leven integreren zullen we eerst het oude moeten loslaten. Vergelijk het met een trapeze bij het turnen of circus, die van de ene naar de andere stang vliegt. Dit kan alleen als men voor een milliseconde de oude stang loslaat (het punt van zweven in het luchtledige), om dan het andere vast te grijpen. Zou men de stang waarmee men aan kwam vliegen vasthouden en tevens de andere vastgrijpen komt men stil te hangen, daar men niet terug kan maar ook niet vooruit kan.
 
De volgende oorzaken verklaren voor een groot deel waarom we loslaten en verandering zo moeilijk vinden.

1. De macht der gewoonte
30 tot 50 % van onze hersenactiviteit bestaat uit gewoonten. Nieuwe processen en omstandigheden vragen om bewustzijn, opmerkzaamheid en concentratie. Maar onze hersenen hebben de eigenschap alles om te zetten in routine en dus gewoonte, omdat dit bewustzijnsniveau de hersenen energie spaart. Als we moeten kiezen tussen iets nieuws of het oude kiezen we meestal voor het oude, daar de hersenen dan geen nieuwe hersenverbindingen hoeven aan te maken daar dit veel energie kost. Als er routine in het leven optreed worden verbindingen die de hersenen in de kindertijd heeft aangemaakt afgestoten daar ook deze verbindingen die niet gebruikt worden energie kosten. Het hele lichaam is ingericht op een energie bespaar mechanisme. Jij hebt de keuze hier en nu.
(je bent niet alleen hersenbezitter maar ook gebruiker van de hersens)
 
Verandering komt alleen dan tot stand als zich grote veranderingen in onze omstandigheden voordoen. Dit is dan de zogenaamde trigger point in de Astrologie. Of in de wetenschap gezegd teachable moments. Trek lering uit deze momenten, en lat los en verander daar waar het nodig is.
Elke beslissing die men neemt in het leven is ook een loslaten. Van kleine tot grote beslissingen.
 
2. We hebben al geïnvesteerd in de oude situatie, relatie of gedachte
We denken dat de oude situatie ons vooruit kan brengen als we meer ons best doen zie het als een hamsterrad dat alleen van binnen uitziet als een carrière ladder. We denken over ons werk en relatie hetzelfde: ik heb al zoveel jaren geïnvesteerd in deze baan of relatie, ‘ik ben dood ongelukkig maar omdat ik al zoveel moeite heb gedaan laat ik het toch maar niet loslaten’! Als mensen jou niet waarderen zo als jij bent laat deze dan los!

3. Jou identiteit
Wij identificeren ons met datgene wat we doen, ons werk, onze relatie, ons huis, de omgeving, hoe we uitzien, e.z.v. Zo als we zeggen ik ben nu eenmaal zo! Dit ben ik! Maar dit is helemaal niet zo, jou identiteit en scheppende vermogens zitten in jou innerlijke zelf. Altijd als je zegt ik ben dit, ik doe dat, ik wil het zo, scheppen we onze eigen toekomst, zowel bij negatieve als positieve affirmaties.
Het komt er niet op aan wie of hoe jij nu bent, maar wie of wat jij in de toekomst wilt zijn.
 
Hoe kun je beter loslaten en veranderen:
1. Door een duidelijke beslissing te nemen
2. Vergeven van dat wat je los wilt laten
3. Heb vrede met deze beslissing, je weet dat het goed is
4. Verwondering hebben voor alles, net als een kind
5. Voel de vrijheid die zich ontvouwd
6. De vervulling in al dat wat jij bent