De manipulatie van onze kalender en het besef van tijd
 
Wij mensen zijn onderhevig aan een door ons kunstmatig geconstrueerde kalender en tijdsbesef,
je zou kunnen zeggen we zijn verslaafd aan onze kalender en tijd. Niets meer op de wereld gaat meer zonder datum en tijd. Je zou kunnen zeggen we zijn slaven van de vervormde G.M.T. (Greenwich Mean Time). Een citaat: ‘’tijd is een socialiseringsmiddel en het ’uur’ is het onderscheidende gereedschap van het industriekapitalisme‘’. Wat ons direct betreft is hoe de tijd waargenomen, gecontroleerd, uitgebuid, gemanipuleerd, geïnstitutionaliseerd en verinnerlijkt wordt. Als we de tijd niet begrijpen dan zijn we het slachtoffer van de tijd. Een ding is duidelijk; tijd politiek is macht politiek.

Als men zich nu oriënteert aan de hand van de Zon en de Maan i.p.v. de gregoriaanse kalender veranderen zich vele dingen. Door het toedoen van de Gregoriaanse kalender of Juliaanse kalender
functioneren de mensen (hun innerlijke klok / tijdsbesef) niet meer naar de natuurlijke cyclus van ze Zon en Maan. Door het toedoen van onze huidige kalender en tijd kan men het werk meten en elk beweging precies bestuderen, mensen beginnen op gegevenmoment automatisch naar een bepaald patroon te functioneren, dit geeft bepaalde mensen de macht de bevolking te sturen en te indoctrineren.
Kijk maar eens naar jezelf: elke morgen om de zelfde tijd een kop koffie, elke dag dezelfde tijd naar het werk, ‘s avonds dezelfde TV programma’s, in het weekend dezelfde verplichtingen (vereniging / sport), e.z.v.  Elke week, elke maand elk jaar verloopt naar een vast patroon met hun vaste dagen (datums) om bepaalde commerciële prikkels op te werpen. Men heeft hier maar datums geprikt die niets(meer) met het eigenlijke zon en maan cyclus temaken hebben. Daarmee zijn we losgekoppeld van de kosmische energie van het heel-al, want bepaalde dagen (deze zijn elk jaar op wisselende datums) van de Zon en Maan cyclus, bijvoorbeeld: 21, 22 of 23 Maart het begin van een nieuw jaar / cyclus of Pasen; de eerste zondag na volle maan in de lente, zijn bepaalde kosmische energieën van kracht die de mensen een spirituele input geven.

Mensen die buiten de tijd en loonslavernij leven hebben alle tijd en geld die ze nodig hebben om studies, psychologen, lobbyisten en reclame strategen opdracht te geven hun zekerheden te garanderen.
Tijd is geld zeggen deze mensen. Een slogan die zich diep in de mensen verankerd heeft (het Anker komen we later op terug), dit is ook het belangrijkste instrument wat deze heersers tot hun beschikking hebben om ons alsmaar verder op te jagen, rekeningen te betalen en afspraken te plannen, de mensen zijn een handelsmerk geworden, alles wordt in statistieken bijgehouden wat elk individu iedere sec. min. dag, jaar waard is, hoeveel wordt aan jou verdiend!? Je hebt ongetwijfeld wel eens van de bank of verzekeraars gehoord bij het afsluiten van een lening of verzekering;‘Wat ben je waard?’
Is onze huidige kalender niet alleen maar een schabloon om onze aandacht op onze werkzaamheden te richten en ons elke dag weer aan onze verplichtingen te herinneren?
De kalender is een controle middel: hij controleert de cultuur, en mensheid die deze gebruiken.
In onze hiërarchische tijd cultuur wordt de status van mensen vaak daaraan gemeten hoe waardevol hun tijd is. Citaat: ‘De kalender veroorzaakt een terugkoppelingsmechanisme tussen het bewustzijn van de gebruiker en het sjabloon van de kalender. Het wezen van de kalender bepaalt het wezen van de mensheid’.

Hoe onze tijd is opgebouwd
 Veel beschrijvingen van de tijd hebben een astronomische betekenis, dit lijkt logisch te zijn.
De cyclus van de zon en de aarde geeft ons besef van het  jaar, de maan of Lunation, de maan fasen geeft ons een begrip hoe lang een maand duurt. Het opkomen en ondergaan van de zon geeft ons een besef van de dag, en de maancyclus geeft ons ook een besef van wanneer getijden komen en gaan. 
Alle anderen begrippen van tijd zijn door de mensen verzonnen om ons beter en gerichter in tijdseenheden in te delen. De seconden is een begrip dat in de natuur nergens terug te vinden is, sommigen zeggen dat dit de gemiddelde hardslag van de mens is, maar deze is willekeurig daar de hartslag zijn pols elk moment wijzigt. De minuut is naar het Latijnse woord ‘Min’ vernoemd wat betekend verminderde uur. Als we 60 minuten nemen x 24 uur krijgen we 1440 minuten, dit zijn dus het aantal minuten van een dag. Het getal 1440 kunnen we terugvinden in onze menselijke cellen. (Zie figuur) alles in de natuur is trilling en spiraalvormig. De vooruit bewegende en terugkerende trillingsbeweging / golfbeweging bewegen zich met 360° om de middelste as en bewegen terug bij het celmembraan. Omdat dit bij alle twee de celen tegelijk gebeurt krijgen we de volgende grote: 2 x 2 x 360° = 1440°. (of 360°x360° = 720° en dit twee keer, aangezien twee cellen een rol spelen bij de bevruchting.) alles is driedimensionaal dus: 1 draairichting is: (3x 360°) = 1080°,  2 draairichtingen is: 2160° (dit zijn ook het aantal jaren dat de aardas nodig heeft een sterrenbeeld te doorlopen.)
                                               1 ruimte lemniscaat is  1440°
                                               2 draairichtingen is      2160°
                                               Totaal:                         3600°
Een dag heeft 1440 minuten en een uur duurt 3600 seconden.


figuur 1.1

Om nog heel even bij de draairichtingen / trillingsgolven te blijven, (zie figuur 1.2)


figuur 1.2
Als je deze figuur zo bekijkt heeft deze iets weg van de lemniscaat met zijn golfbewegingen. Deze trilling / beweging herhaalt zich steeds weer opnieuw, dit is een voortdurend proces, deze beweging (sinus genaamd in de wereld van de frequentie) is de trilling (energie) waaruit alles is opgebouwd.
Maar dit is weer een heel ander verhaal. Onder zie je de een dwars doorsnede van deze beweging. Hier zijn een paar dingen die opvallen: als je deze spiraalvormige draairichtingen bekijkt zie je het Chinese symbool YIN en YANG. En het swastika (of hakenkruis genoemd) is een belangrijk symbool van het hindoeïsme als boeddhisme, je vind het op tal van boeddhistische beelden. (niet te verwarren met het hakenkruis uit de tweede-wereldoorlog, oorspronkelijk staan de haken naar links, en niet naar rechts).
 

Het ‘uur’ is in het Latijns Hora vernoemd naar Horos de Egyptische Jezus die de dag en de nacht in 12 gelijke delen snijd. Ook de week is iets heel interessants. Elke dag elke week herhaald zich het zelfde patroon. En op zondagavond druk de hele mensheid op de repeat knop en herhaalt zich de hele cyclus weer opnieuw. Zo herhaalt zich eigenlijk dag in dag uit week in week uit jaar in jaar uit het zelfde patroon. Als 1 januari is drukken we weer allemaal op de knop repeat en begint het hele jaar weer opnieuw. Als je je hier eens bewust van wordt zet dit toch echt wel aan het denken! Zo krijg je toch min of meer het idee dat we slaven zijn geworden van een zich steeds weer herhalende sleur, het is alsof een LP overslaat en de zelfde weg elke keer opnieuw aflegt.
 
De week duurt 7 dagen waarvan 5 dagen de werkweek in beslag nemen en 2 dagen heet weekeinde
Daar zou het weekeinde er eigenlijk voorbedoelt zijn tijd vrij te maken voor de ziel, bezinning en rust.
Maar is dit wel zo? Door de week hebben we geen tijd en het weekend wordt hartstikke volgepropt met
Activiteiten, omdat we gewoon niet meer omkunnen gaan met tijd, dan slaat de verveling genadeloos toe, dus zoeken we afleiding. Dit is ook precies wat de heersende elite niet wil, dat we tijd hebben om na te denken, te bezinnen, de ziel de tijd te geven tot zichzelf te komen.
 
Een symbool dat door de geheimgezelschappen vaak gebruikt wordt en op veel (oude) tijdseenheden te vinden is is het Anker. Het beeld van een typische scheepsanker is een symbool dat bestaat uit twee  typische Egyptische symbolen, namelijk het bovenste deel de Ankh (een kruis met daarboven een cirkel, daar is ook de naam Anker aan ontleent) het onderste deel is als een Egyptische zonneschip wat de zielen der gestorvene door de onderwereld leid.
 
Het woord kalender betekend in het Romeins / Latijns kellens wat betekende; rekening-courantboekje.
De eerste dag van een nieuwe maand werd in de juliaanse / gregoriaanse kalender kellens genoemd.
Hier werden je kosten en schulden genoteerd die je aan het einde van de maand te voldoen hebt.
De juliaanse / gregoriaanse kalender roept enkele vragen op namelijk: september betekend 7 en september is de 9de maand, en oktober beteend 8 wat de 10de maand is. Maart betekend Mars, de Romeinse god van de oorlog. Juli en Augustus zijn naar de Romeinse keizer Julius en Augustus genoemd. De kalender die wij op dit moment gebruiken is de Gregoriaanse kalender, genoemd naar de Paus Gregorius XIII. Keizer Julius en Augustus hebben de kalender allebei veranderd. Aangezien Augustus niet onder wilde doen voor Julius hebben deze dagen allebei 31 dagen wat eigenlijk niet klopt.
Dus moest er een dag ergens afgenomen worden om de kalender weer kloppend te maken. Deze dag werd van februari afgenomen omdat dit sowieso al de kortste maand is. Dit is eigenlijk het eerste begin van onze moderne kalender zoals we deze huidig nog altijd gebruiken.

De misleiding van onze kalender
De christenen begonnen in het jaar 321 met het introduceren van de juliaanse kalender. Zij voegden de zeven daagse week toe die werd ontleend van de hebreeuwse kalender, de joden ontlenen de zeven daagse week van het Babylonische volk.  Alle volkeren inde oudheid gebruikten een kalender van 13 maanden met ieder +/- 28 dagen = 13 x 28 = 364+1 dag = 365 dagen. Zij vierden op 25 juli, als de ster Sirius op zijn hoogst is een extra dag. Dit werd een dag die buiten de tijd stond. Druïden, Inca’s, Maya’s Egyptenaren, Polynesiër en nog veel meer volkeren gebruikten de 28 dagen kalender.
Door in harmonie met de zon en maanfasen te leven gaat de mens een verbinding met de natuur aan. Dit heeft vervolgens een positieve werking op onze biologische ritmen, meridianen en de orgaanklok.
 
In het jaar 1572 heeft Paus Paus Gregorius XIII bepaalt dat een nieuwe kalender ingevoerd moet worden. In 1582 werd de Gregoriaanse kalender een feit. Paus Gregorius XIII heeft besloten dat een jaar 365 dagen telt, 12 maanden en elke 4 jaren 1 schrikkeljaar. De eerste dag van het jaar werd vast gelegd op 1 januari (de verjaardag van Paus Gregorius XIII). En waar is het middelpunt van het Gregoriaanse tijdsysteem, vanwaar de tijd op de hele wereld berekend wordt? In  Greenwich, ook wel Greenwich Mean Time genoemd (GMT). Opvallend is dat dit niet ver van de city of London is, het financiële centrum van de wereld, het kerngebied van de geheim gezelschappen.
 
En wat is nu de bedoeling van deze kalender? Een kalender die totaal niet klopt met de natuur?
Een splitsing met de natuur heeft maar een doel namelijk: de splitsing van het menselijke bewustzijn van maan tijd, het bioritme. De Gregoriaanse kalender verwijderde de 13e maand met ieder 28 dagen, daar in tegen hebben we een kalender met 12 maanden en 12 maancyclussen. Deze geheimgezelschappen hanteren nog altijd hun eigen kalender van 13 maanden en 13 volle maanden.
Dit is ook de reden waarom de huidige astrologie niet meer klopt met de astronomie. Eigenlijk hebben we 13 sterrenbeelden met 13 volle manen is een jaar. Dit is ook de reden dat wij geen grip meer krijgen op ons eigen leven, gezondheid en welbevinden. Onze hele besef van de kosmische kalende en tijd is gemanipuleerd. Dit maakt ons ook bijzonder instabiel, en dus gemakkelijk manipuleerbaar.
Het getal 13 is een heilig getal dat in vele zaken in de natuur telkens weer terug komt, enkele voorbeelden:
            - 13 maanfasen in een jaar
            - de maan verplaatst zich elke dag 13graden in de dierenriem
            - 12 sterrenbeelden + 1 Slangendrager = 13
            - 13 hoofd-chakra systeem (exclusief nevenchakra’s)
            - De 12 muzieknoten + 1 de inleiding naar het volgende octaaf
            - 12 apostelen + Jezus = 13
            - het getal 13 is een belangrijk getal in de Fibonacci reeks
            - 13 is een priemgetal
            - 13 is de leeftijd waarop een kind volwassen begint te worden (pubertijd)
            - na 13 weken is het hele lichaam van een foetus klaar (daarna hoeft het alleen nog te groeien)
            - 13 is de goddelijke staat waarin de schepper zichzelf herkend, (God in zijn rustende staat is de een-in-drie en
               de drie-in-een)
De een en de drie zijn nog in ongedeelde eenheid, symbolisch is dit een driehoek (God!)
               Dit is de staat waarin de Kenner, het Gekende en het Kennen één zijn.           
            - De 26000 jaar 2x 13000 jaar dat de aarde nodig heeft voor een volledige omwenteling van de aardas
            - 12 ribben + ruggenwervel = 13
            - 12 Griekse goden die de (hoofd god) ondersteunen = 13
            - 12 energie meridianen die van het hart uitgaan + hart = 13 
            - 13 volledige bollen in de levensbloem

            - er zijn nog tal van voorbeelden waarin 1-3 een grote rol spelen.
 
Een beroemde Franse filosoof zij ooit:
’’Geschiedenis is de leugen waarover wij mensen het eens zijn geworden’’
Een onregelmatige tijdsmeting is gemakkelijk te overzien maar een onregelmatige indeling van de maat op een liniaal hebben we snel in de gaten. Het is toch bijzonder dat wij mensen een tijdstelsel aan houden wat zo scheef en krom is dat je kunt vergelijken met een liniaal met verschillende afmetingen dat ook geen recht en kloppend geheel kan vormen. Het verschil is dat we de tijd niet kunnen zien of aanraken, tijd is een begrip dat zich in de geestelijke wereld uitstrekt. De ruimte beïnvloed onze zintuigen zo beïnvloed de tijd ons bewustzijn. Daarom zijn de uitwerkingen van de tijd op onze zintuigen duidelijk geraffineerder maar veel erger dan de uitwerkingen van een door de zintuigen gemanipuleerde ruimte. We ontwikkelen hiermee allemaal een ongelijkmatige bewustzijn zonder het te merken. Het bewustzijn ziet de wereld zo op een andere manier als eigenlijk bedoeld.
daarmee creëren we allemaal een verkeerd onderbewuste zonder dat we het meren. We hebben de nijging mogelijke problemen buiten onszelf te zoeken, nauw, in zekere zin heeft men gelijk, maar eigenlijk is onze innerlijke biologische kosmische klok verstoort. Dit houd ons in een latente staat van ziekte zowel op geestelijk als op fysiek vlak, daarbuiten gelaten wat de voeding allemaal met ons doet. Maar dit is weer een heel ander verhaal.Elke 28 jaar herhaalt de Gregoriaanse kalender zijn programma dan vallen alle dagen, tijd met bijbehorende gebeurtenissen op de zelfde plaats. Ook dit blijkt een grote rol te spelen. In de Astrologie wordt dit moment aan Saturnus toegeschreven aar deze planeet er 28 jaar over doet een omwenteling om de aarde te maken.

Wat veel mensen voelen tegenwoordig is dat de tijd sneller lijkt te gaan dan vroeger, is dit zo? Van de ene kant gaat de tijd sneller doordat we een drukker bestaan hebben dan vroeger, ook zijn berichten van de andere kant van de wereld in een mum van tijd voor iedereen beschikbaar.
Maar de tijd wordt ook buiten onze planeet beïnvloed. Ons sterrenstelsel is een onderdeel van een groot melkwegstelsel (zie figuur 1.3) Je kunt dit systeem vergelijken met een orkaan, met zijn spiraalvormige draairichting het midden draait veel sneller dan de buitenkant. Deze beweging beïnvloed ons tijdsbesef, alhoewel zeer gering maar desondanks aanwezig. Ook zijn er inmiddels wetenschappers in de kwantum filosofie die zeggen dat 24uur tegenwoordig even lang duurt als 16 uur 100 jaar geleden, dus dat de tijdssnelheid met 30% is toegenomen.

Ook bij de vrouw speelt de Maancyclus een grote rol, de Menstruatie cyclus van 28 dagen (4 weken).
De eisprong bij volle maan en 14 dagen later de menstruatie bij nieuwe maan. Vroeger toen de volken nog de maan kalender  hanteerden en er een harmonie bestond tussen de maan en het biologische ritme en de orgaanklok, hadden alle vrouwen de menstruatie op het zelfde moment. Tegenwoordig is dit iets anders door het loskoppelen van de zonnen / maancyclus naar de gregoriaanse kalender, hierdoor is zoals eerder gezegd het biologische ritme verstoord. Toch is nog altijd de werking van volle maan duidelijk merkbaar. Dit verklaard ook waarom de maan het symbool van het vrouwelijke .

De kalender van de Maya’s is nog wat preciezer. Zij berekende de omloopbaan van de maan om de aarde ongelofelijk nauwkeurig 29,528395 dagen  t.o.v. onze huidige berekening: 29,530588 dagen
De Maya’s zagen de tijd heel anders als wij tegenwoordig. Zij zagen de tijd als een doorlopend proces dat de mens elke dag elke maand elk jaar een stukje verder brengt in zijn zelfontwikkeling. Elke dag heeft zijn unieke betekenis en kwaliteit. Na het afleggen van het stoffelijk lichaam zal de ziel na verloop van tijd terugkeren om verder te werken aan zijn of haar vervolmaking van de ziel, de geestelijke lichamen. Zo zien wij de tijd en kalender als een zich steeds weer herhalende cyclus (een oneindige sleur tot aan het sterven).