Over mij
 
Peter Houben opgegroeid in Maasbracht (midden Limburg).
Al vroeg in het leven kwam ik in contact met de natuur, dit waarschijnlijk door het werk van mijn ouders. Met name planten deelt mijn passie. Al van kind af aan zag ik planten als levende wezens gelijk aan ons mensen. Op latere leeftijd ga je je verdiepen in de teelt en biologie van planten.
Daar is de passie voor het vak biologie uit voortgevloeid, leren begrijpen hoe de biologie van planten functioneert (hoe de plant fysiek maar ook bio-chemisch en bio-energetisch werkt).
In 2006 deed zich een plotselinge wending voor die het tot dan toe uitgestippelde levenspad verstoorde. Na mijn studie Boomteelt wilde ik in principe doorstuderen aan de STOAS Hogeschool (opleiding tot docent Biologie). Toen mijn vader in 2006 op 53 jarige leeftijd is overleden stond ik voor een keuze: doorleren en het bedrijf opgeven of thuis verdergaan en mijn passie voor planten om zetten in een onderneming.
Ik was 21 jaar toen ik de opleiding Boomteelt had afgerond en ben toen toch thuis begonnen, want een bedrijf runnen en 5 dagen per week naar school gaan was geen optie. En als het bedrijf verkocht was krijg je het nog niet zomaar weer terug. De richting snijbloemen trok mijn aandacht, maar gaande weg de rit merk je dat het eigenlijk niet lekker loopt. Nooit had ik de behoefte groot te willen worden, liever klein maar exclusief en goed je werk te doen. Nu merkte ik pas heel goed dat de wereld zakelijk is en alles zich draait om de keiharde business. Ik had gewoon teveel hart en ziel voor planten dat moeilijk te verenigen is met het voeren van een zakelijk bedrijf in deze branche.

Het (boven)natuurlijke

Religie, het weten dat er meer bestaat tussen hemel en aarde zat er al van kinds af aan in. Thuis ben ik Christelijk opgevoed en elke week gingen we naar de kerk. Ook de betekenis van de feestdagen waren een belangrijk onderdeel in de familie. Het geloof (of beter gezegd: het weten) dat er een hogere macht bestaat is alsmaar toegenomen, zeker na het overlijden van mij vader heb ik het gevoel dat het leven wordt bepaald door een reeks merkwaardige toevallen. Met een goddelijke blauwdruk komen we op de wereld en krijgen we omstandigheden op ons pad die je iets te vertellen hebben. Hoe je de omstandigheden gadeslaat dat is aan jou, je krijgt handvatten geboden en het is aan jou hoever je deze omstandigheden gebruikt, (wat je eruit haalt). Dit zijn ook de basis begrippen van astrologie en coaching. Astrologie kan niets voorspellen! het geeft enkel handvatten en omstandigheden waarin ons de mogelijkheid wordt geboden veranderingen in ons leven aan te brengen. Astrologie heeft voor mij nog een extra betekenis gekregen door te observeren hoe de maanstanden invloed uitoefent op het planten en dierenrijk, Een eenvoudig voorbeeld om de kracht van planeten te bewijzen: kijk naar de zee als de maan het water aantrekt (eb of vloed).

Opleidingen

Zo ben ik in oktober 2014 aan de 4 jarige opleiding tot astroloog begonnen de AVN (Astrologische Vereniging Nederland) erkende opleiding tot astroloog, bij Arinna te Venlo. In 2,5 jaar had ik de opleiding afgerond, het was alsof astrologie altijd al in mij zat. Direct daarna aan een opleiding natuurgeneeskunde begonnen bij Instituut EEN. Hier wordt uitvoerig aandacht besteed aan lichamelijke klachten, allergieën, voeding, psychosomatische klachten, regressietherapie, TCM en Bachbloesems. Bij Peter Gouw (Ohmpunctuur) in Apeldoorn verschillende modules gevolgd. Daar wordt gewerkt met klankschalen en stemvorken op basis van de oeroude kennis uit het Boeddhisme. En bij Aurora in Heeze verschillende modules Mer-ka-ba gevolgd.

Rudolf Steiner en Abt-ru-shin

Misschien wel mijn grootste inspiratie zijn de boeken en voordrachten van Rudolf Steiner. Al meer dan 100 jaar geleden verschenen zijn eerste werken en voordrachten maar nog steeds zeer actueel, misschien wel actueler dan ooit! Rudolf Steiner geeft inzichten en handvatten om systemen achter de fysieke wereld beter te leren begrijpen. De Antroposofie ontwikkeld door Rudolf Steiner is een complexe samenwerking tussen het religieuze, esoterische en fysieke deel.

Ook Abt-ru-shin de schrijver van de boeken In het Licht der waarheid (3 delen) wordt ook net als bij Rudolf Steiner de samenwerking uitgelegd tussen het religieuze, esoterische en fysieke deel aan de hand van de drie scheppingswetten: de wet van de wisselwerking (de wet van oorzaak en gevolg), de wet van de aantrekkingskracht (de wet van het gelijkgeaarde) en de wet van de zwaarte, en welke invloeden deze wetmatigheden op ons leven hebben en hoe je zelf met deze krachten kunt werken

De filosofie van Steiner en Abt-ru-shin spelen een belangrijke rol bij de gesprekken die ik met mensen voer.


Beroepsverenigingen & Accreditaties

Dat ik niet ben aangesloten bij diverse beroepsverenigingen en daarom ook geen accreditaties heb bij zorgverzekeringen is een vrijwillige keuze. Een van de belangrijkste redenen is de privacy, beroepsverenigingen en zorgverzekeringen hebben het recht ten alle tijden alle gegevens op te vragen van u als persoon en mijn behandelingsmethoden strikt te onderliggen aan de door de overheid goed gekeurde methoden. Ik zie elke persoon als een uniek spiritueel wezen dat onderdeel is van deze schepping en niet als cliënt/eenheid die behandeld dient te worden volgens vaste protocollen en richtlijnen.