Slangendrager - het verborgen sterrenbeeld

Het sterrenbeeld slangendrager valt tussen 29 november en 18 december.

De dierenriem bestaat uit de sterrenbeelden, die de achtergrond vormen van de jaarlijkse zonnebaan, de zodiak genoemd. De plaats van aarde ten opzichte van de zon bepaalt welk sterrenbeeld de achtergrond van de zon is. Omdat de aarde steeds in hetzelfde vlak rond de zon draait, legt de zon telkens hetzelfde pad tussen de sterren af. De band van sterrenbeelden, die de achtergrond vormen van de jaarlijkse zonnebaan noemen we de dierenriem. De denkbeeldige lijn die we de zon door de verschillende sterrenbeelden van de dierenriem zien maken, noemen we de ecliptica. In de band van sterrenbeelden die de ecliptica met elkaar verbindt, zit één sterrenbeeld dat niet is opgenomen in de dierenriem. Dat is het beeld van de Slangendrager, waarvan de onderste uitloper tussen de beelden schorpioen en boogschutter valt.
Naar alle waarschijnlijkheid hebben alle culturen op aarde een één of andere vorm van dierenriem gekend. Het is aannemelijk dat de twaalfdeling zoals wij die nu kennen, is voortgekomen uit de 12 volle manen in een jaar. Dit is overigens niet helemaal waar. De maan maakt 12 volledige maanfasen door met een totaal aantal van 354 dagen. Om de 2 a 3 jaar kennen we 13 volle manen per jaar. Om hier nu de 12 dierenriem tekens mee in verband te brengen is mij niet helemaal duidelijk, De dierenriem tekens worden daarom ook verdeelt in perioden van 30° +/- 30 dagen, dit komt overeen met de 29,5 dag gemiddelde maan cyclus. Zo zijn trouwens de sterrenbeelden astronomisch (werkelijke stand) ook niet allemaal even groot, zo is Maagd 46° en schorpioen maar 6°. Mij is dit alles te kort door de bocht. Ik verwacht dat hier veel meer achter verborgen zit of vergeten is geraakt of bewust wordt weggelaten!

Het 13e sterrenbeeld (of eigenlijk het 9e)
Het sterrenbeeld Slangendrager is al meerdere malen aanleiding geweest een discussie op gang te brengen, die de astrologie onderuit probeert te halen. De laatste keer gebeurde dat in 1995 toen de media veel ophef maakten over de 'ontdekking' van een 13e sterrenbeeld, die de gangbare ordening van 12 zou doorbreken. Tegenstanders van de astrologie zagen hun kans schoon en beweerden dat nu toch de astrologie op zijn grondvesten moest schudden en lieten van het systeem geen spaan heel. Maar astrologen haalden hun schouders op; er werd door de sceptici immers geen enkel onderscheid gemaakt tussen sterrenbeelden en dierenriemtekens. We hebben dus een astrologische dierenriem met 12 tekens en een astronomische dierenriem met 13 sterrenbeelden. Twaalf is het getal van de zon, het mannelijke principe. Wiskundig is 12 een perfect getal. Je kunt er van alles mee: halveren, tweetallen, drietallen of viertallen van maken, kortom je kunt er prima mee rekenen. Het getal dertien is een priemgetal, het is het getal van de maan, het vrouwelijke principe en wordt beschouwd als irrationeel denken. In onze westerse cultuur, waarin het vrouwelijke dat eeuwenlang als ondergeschikt is beschouwd, pas de laatste halve eeuw is een kentering op gang gekomen en krijgt het vrouwelijke gaandeweg meer erkenning. Parallel daarmee heeft in de astrologie Lilith, de Zwarte Maan haar (her)intrede gedaan en is het 13e sterrenbeeld van de dierenriem 'herontdekt'. Zou dit 13e sterrenbeeld ook vrouwelijke eigenschappen vertegenwoordigen? Lees verder een oordeel zelf.

Astrologische beschrijving van Slangendrager:
  • levendige dromen, visionair ingesteld
  • sjamaan, genezer
  • verheven idealen, strevend naar vrede, harmonie de eenheid
  • aanleg voor geneeskunde, wetenschap of natuurgeneeswijzen
  • poëtisch, inventief karakter, talentvol
  • talent voor astrologie, zeer intuïtief ingesteld
  • synthese, het denken in samenhangen
  • aanleg voor hogere studies en wijsbegeerte
  • is geniaal, wordt meestal helemaal verkeerd begrepen
  • het vooruitzicht op een lang leven, de aangeboren gave om anderen te genezen
Geschikte levensoriëntatie: arts, natuurgeneeskundige, therapeut, psycholoog, sjamaan, heremiet, kluizenaar. Ontvangt mogelijk de gunst van de gezagsdragers.
Edelsteen: Opaal
Metaal: Zilver
Element: Ether
Getal: 13

Lichaam: klieren en hormoonhuishouding

De Slangendrager in de dierenriem
De Slangendrager valt dus astronomisch tussen schorpioen en boogschutter. Astrologisch valt dit beeld samen met de laatste graden van Schorpioen. Als we de dierenriem gebruiken als een meetlat voor een proces, dat in ram een eerste impuls kent en in vissen tot een afronding komt, kunnen we de opeenvolgende dierenriemtekens beschouwen als een cyclus, waarin elk teken een bijzondere fase in de cyclus vertegenwoordigt. De Slangendrager is dus een verbindingsschakel tussen deze beide dierenriemtekens.

Schorpioen
Is het teken dat we associëren met diepgang en intensiteit. Na de weegschaalfase, waarin het mentaal reageren op de ander centraal staat, volgt nu de fase van emotioneel reageren op de ander. Men gaat op zoek naar de verborgen kanten van het leven en de geheimen van het bestaan. In deze fase is de mens bereid tot het uiterste te gaan om tot de kern door te dringen. Dit gaat vaak samen met een sterke behoefte aan diepgaand ervaren en intensief beleven van alles wat de mens in deze fase meemaakt.
Zich ergens instorten en helemaal voor geven is voor schorpioen kenmerkend, maar dit maakt ook uiterst kwetsbaar. Daardoor kan schorpioen ook afstandelijk en gesloten zijn uit angst zelf gekwetst te worden. Zijn wapen is de gifangel, de spreekwoordelijke steek onder water, waarmee hij zich kan afweren als hij zich aangevallen voelt.

Boogschutter
Is het teken dat geassocieerd wordt met zingeving en groei, want in deze fase wordt een verband gezocht tussen de uiterlijke manifestatie en de innerlijke ervaring. Het geheel is meer dan de som van de afzonderlijke delen, is het principe van de boogschutter. Daarom is de mens in deze fase voortdurend op zoek naar samenhang en integratie. Het zoeken dat in de schorpioenfase is begonnen vanuit het gevoel dingen te willen doorgronden, is nu vanuit de opgedane ervaringen een innerlijk weten geworden. De mens ontdekt in deze fase zijn eigen waarheid en heeft de behoefte deze uit te dragen. Maar de mens kan zo overtuigd raken van zijn eigen waarheid, dat hij vergeet dat er vele waarheden, levensbeschouwingen en wereldbeelden zijn en dan wordt zijn idealisme tot fanatisme.
Schorpioen en boogschutter zijn nogal tegengestelde tekens: De schorpioenenergie is een sterke naar binnen werkende energie, die noodzaakt om te focussen, erin te gaan en die voor sommigen zwaar, donker, pessimistisch of onontkoombaar voelt. De boogschutterenergie is juist sterk naar buitengericht, brengt beweging, maakt lichter en geeft vleugels. Toch volgen ze in de dierenriem na elkaar en vertegenwoordigen ze in de cyclus
twee in elkaar overgaande energieën.

Wat gebeurt er eigenlijk in het proces:
- tussen de duisternis van de crisis en het licht weer zien,
- tussen de diepste diepte en de hoogste idealen,
- tussen de grootste intensiteit en meeste ruimte,
- tussen het oog van de naald en de verste verten,
- tussen de grootste kwetsbaarheid en het overtuigendste inzicht,
- tussen angstig vastklampen en grenzeloos vertrouwen,
- tussen wanhoop en hoop,
- tussen pessimisme en optimisme,
- tussen depressie en manie,
- tussen sterven en herboren worden,

Zei niet Goethe al, dat waanzin en genialiteit heel dicht bij elkaar lagen?
En hoe zat het ook al weer met Lucifer en God…?

Het moet iets zijn dat onzichtbaar, diep van binnen een knopje omzet, waardoor het mogelijk wordt de neerwaartse spiraal om te buigen naar een opwaartse. Het is de impuls van overgave aan je angst, waardoor er ineens niet meer geblokkeerd, afgeweerd of verdedigd hoeft te worden. Een impuls die vaak pas gevoeld kan worden als het echt niet langer meer kan, op het diepste punt van de duisternis. Er komt energie vrij om een ommekeer mogelijk te maken, om de weg uit het dal terug te vinden.
Esoterisch wordt de overgang van schorpioen naar boogschutter gezien als het punt van wederopstanding na een sterven- en transformatieproces. Het overgangspunt zou je kunnen zien als een transformatiepunt, hier vindt een omslag plaats, hier gaat een knopje om.
Het is een keerpunt, een bodem is bereikt. Niet noodzakelijk dé bodem, maar een voor dat moment in een groter proces bereikte bodem, waarna je (voorlopig) weer verder kunt. Er is een schil van het thema afgepeld en de volgende schil komt op een later tijdstip.
Het is het moment dat je door de weerstand, door de blokkade, door de pijn, door de angst heen gaat. Daardoor ontstaat opluchting, kun je het licht zien of een andere kijk krijgen en ineens andere kanten van hetzelfde zien, bv. het plotselinge inzicht dat een belemmering ook een stukje bescherming is, of dat angst ook een enorme wijsheid in zich draagt. Een zucht, het loslaten van een verplichting of (deel van een) last, het opgeven van je verzet, het breken van weerstand, moeten wordt mogen, zachtheid, overgave, acceptatie, kwetsbaarheid, bewustwording, de klik.

Aangezien het sterrenbeeld Schorpioen steeds kleiner blijkt te worden zou je kunnen vermoeden dat de diepe duisternis (de dood) die de mens moet ervaren om het kleine lampje (Licht) te zien branden om zo beetje bij beetje het bewustzijn te vergroten niet langer nodig heeft.
Slangendrager is het teken dat de zodiak (dierenriem) in de gelegenheid stelt middels de 13e schakel een poort te openen naar een nieuw octaaf. Zie het als een toetsenbord van een piano 12 tonen of trillingen genoemd en het 13 is het begin van een nieuwe octaaf met de volgende 12 hogere tonen / trillingen. De 13 opent een nieuwe dimensie met zijn of haar specifieke eigenschappen.

Slagendrager samengevat
De slangendrager is officieel geen dierenriemteken, maar misschien juist nu wat we nodig hebben. Slangendrager bevind zich wel in de dierenriem, in het “gat” tussen Schorpioen en Boogschutter en wordt door sterrenwachten als het teken “Ophiuchus Slangendrager / Slangenbezweerder” aangegeven. De Slangendrager staat voor de sjamaan / genezer en is de bewaker van de levensenergie, en kent het geheim van het leven. De voet van Slangendrager wijst naar het hart van de melkweg, de Bron en verbind ons met dit Al-bewustzijn.

Hij/zij brengt vrouwelijke en mannelijke waarden in ons samen en schenkt ons eenheidsbewustzijn. Ophiuchus helpt ons met de stappen die genomen gaan worden na 21-12-2012. Slangendrager wijst de weg naar het centrum van de melkweg, waarmee wij en onze zon op juist die dag in een lijn staan!

Relatie met elementen, lichaamsdelen en een deel van planten
De maankalender wordt door veel mensen gebruikt, om het beste moment voor activiteiten te plannen. Met elk dierenriemteken zijn bepaalde dagkwaliteiten verbonden, en ook lichaams- en plantendelen. Zo horen de ‘water-tekens’ bijvoorbeeld bij het zenuwstelsel en de bladeren en kun je op de betreffende dagen het beste bladgroente en kruiden met geneeskrachtige bladeren oogsten. De Slangendrager heeft een geheel eigen plek gekregen in dit systeem. Als boodschapper met het goddelijke is hij verbonden met het element ether en alles etherische in lichaam en plant: de aura en de chakra's (vooral kruinchakra). De spirituele plantenboodschap zal zich op een Slangendrager-dag makkelijker aan je openbaren en in een remedie laten verwerken. Deze dagen zijn bijzonder geschikt voor meditatie, rituelen, heling en andere sjamanistische activiteiten. Zij staan in het teken van eenheidsbewustzijn en onvoorwaardelijke liefde, balans tussen vrouwelijk en mannelijk en het contact met het goddelijke en de kosmos

Slangendrager komt nu pas echt openlijk in de belangstelling omdat de mensheid of zullen we zeggen het heel-al aan de vooravond staat van een grote verandering, om een volgende stap te zetten op weg naar de eenheid.

Ook nieuwsgierig geworden wat Slangendrager voor jou betekend?
Ben jij een Slangendrager, of heb jij veel planeten in Slangendrager staan? Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met mij op dan kan ik via uw geboorte horoscoop kijken naar de persoonlijke kwaliteiten van Slangendrager in uw leven, of uw persoonlijke Transit (horoscoop huidige ontwikkelingen). Graag wil ik u helpen uzelf beter te leren begrijpen, en waar de reis naartoe gaat. Een horoscoop maken is een tijdrovende aangelegenheid en wordt zeer nauwkeurig berekend. maar dan hebt u ook een horoscoop die perfect op u is afgestemd.